Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Zuurstof

URI: cs:OWLClass_010000

type: owl:Class

Namen

     O

Oxygen

Zuurstof

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuurstof_(element)

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: [He]2s2 2p4

     dichtheid (kg/m3): 1.429

     molair volume (m3/mol): 14.0

     kookpunt (K): 90.2

     geluidssnelheid (m/s): 317

     atomaire massa (u): 15.999

     oxidatietoestand: -2

     vanderwaalsstraal (pm): 152

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 1313.95

     verdampingswarmte (kJ/mol): 3.41

     elektronegativiteit (Pauling): 3.44

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 0.0265

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 3388.33

     3e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 5300.51

     smeltwarmte (kJ/mol): 0.223

     smeltpunt (K): 54.8

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Distikstofmonoxide

     Dizuurstof

     Kooldioxide

     Koolstofdioxide

     Koolzuurgas

     Moleculaire zuurstof

     Vloeibaar water

     Waterdamp

     Watermolecuul