Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Watermolecuul
▷ Vloeibaar water
Beschrijving

Concept: Vloeibaar water

URI: cs:OWLClass_132000

type: owl:Class

Namen

     H2O(l)

Liquid water

Vloeibaar water

Supertypen

▲ Watermolecuul
     EG-nummer
: 231-791-2     CAS-nummer
: 7732-18-5     molaire massa (g/mol)
: 18.01528     kookpunt (°C)
: 100     dichtheid (g/cm3)
: 0.998     smeltpunt (°C)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Zuurstof (1)]

     [heeft element: Waterstof (2)]

Gebruik