Beschrijving

Concept: Kristalstructuur

URI: cs:OWLClass_148000

type: owl:Class

Namen

Crystal structure

Kristalstructuur

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_structure

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristalstructuur

Supertypen

▲ Waardenreeks

Eigenschappen

Gebruik