Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Waterstof

URI: cs:OWLClass_149000

type: owl:Class

Namen

     H

Hydrogen

Waterstof

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstof_(element)

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: 1s1

     dichtheid (kg/m3): 0.08988

     kookpunt (K): 20.28

     atomaire massa (u): 1.0079

     oxidatietoestand: -1, +1

     vanderwaalsstraal (pm): 120

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 1312.06

     verdampingswarmte (kJ/mol): 0.449

     elektronegativiteit (Pauling): 2.2

     smeltwarmte (kJ/mol): 0.08988

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 14304

     smeltpunt (K): 14.01

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Aardatmosfeer

     Methaan

     Vloeibaar water

     Waterdamp

     Watermolecuul