Beschrijving

Concept: Aggregatietoestand (bij 0 °C en 1 atm)

URI: cs:OWLClass_196000

type: owl:Class

Namen

State of matter (at 0 °C and 1 atm)

Aggregatietoestand (bij 0 °C en 1 atm)

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_matter

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregatietoestand

Supertypen

▲ Waardenreeks

Eigenschappen

Gebruik