Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Chemisch systeem

URI: cs:OWLClass_225000

type: owl:Class

Namen

Chemical system

Chemisch systeem

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik