Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Chemische binding

URI: cs:OWLClass_302000

type: owl:Class

Namen

Chemical bond

Chemische binding

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_bond

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_binding

Supertypen

▲ Procesresultaat

Eigenschappen

Gebruik