Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Helium

URI: cs:OWLClass_330000

type: owl:Class

Namen

     He

Helium

Helium

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Helium

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helium

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: 1s2

     dichtheid (kg/m3): 0.1787

     molair volume (m3/mol): 32.07 (vloeibaar)

     kookpunt (K): 4.2

     geluidssnelheid (m/s): 970

     atomaire massa (u): 4.0026

     oxidatietoestand

     vanderwaalsstraal (pm): 140

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 2372.34

     verdampingswarmte (kJ/mol): 0.0845

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 0.1513

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 5250.56

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 5193

     smeltpunt (K): 0.95 (bij 2.5 MPa)

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Aardatmosfeer