Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Koolstof

URI: cs:OWLClass_369000

type: owl:Class

Namen

     C

Carbon

Koolstof

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstof

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: [He]2s2 2p2

     dichtheid (kg/m3): 2620

     molair volume (m3/mol): 3.42/5.31

     geluidssnelheid (m/s): 18350

     atomaire massa (u): 12.011

     oxidatietoestand: -4, +2, +4

     vanderwaalsstraal (pm): 170

     Mohs hardheid: 05/10.0

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 1086.46

     sublimatiepunt (K): ±3920

     resitiviteit (μΩ.cm): 1375

     soortelijke weerstand (μΩ.cm): 1375

     verdampingswarmte (kJ/mol): 710.9

     elektronegativiteit (Pauling): 2.55

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 140

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 2352.65

     3e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 4620.50

     smeltwarmte (kJ/mol): 105

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 710

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Kooldioxide

     Koolstofdioxide

     Koolzuurgas

     Methaan