Beschrijving

Concept: Mengsel

URI: cs:OWLClass_516000

type: owl:Class

Namen

Mixture

Mengsel

Supertypen

▲ Procesresultaat

Eigenschappen

Gebruik