Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Neon

URI: cs:OWLClass_611000

type: owl:Class

Namen

     Ne

Neon

Neon

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Neon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neon_(element)

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: [He]2s2 2p6

     dichtheid (kg/m3): 0.89994

     molair volume (m3/mol): 16.71 (vloeibaar)

     kookpunt (K): 27.1

     geluidssnelheid (m/s): 435

     atomaire massa (u): 20.17

     oxidatietoestand

     vanderwaalsstraal (pm): 154

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 2080.68

     verdampingswarmte (kJ/mol): 1.7326

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 0.0491

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 3952.38

     3e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 6122.04

     smeltwarmte (kJ/mol): 0.3317

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 904

     smeltpunt (K): 24.53

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Aardatmosfeer