Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Xenon

URI: cs:OWLClass_620000

type: owl:Class

Namen

     Xe

Xenon

Xenon

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Xenon

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: [Kr]4d10 5s2 5p6

     dichtheid (kg/m3): 5.88

     molair volume (m3/mol): 37.3 x 10e-6 (vloeibaar)

     kookpunt (K): 165

     geluidssnelheid (m/s): 1090 (vloeibaar)

     atomaire massa (u): 131.30

     oxidatietoestand

     vanderwaalsstraal (pm): 216

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 1170.36

     verdampingswarmte (kJ/mol): 12.63

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 0.0056

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 2046.45

     3e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 3099.42

     smeltwarmte (kJ/mol): 2.3

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 158

     smeltpunt (K): 161.3

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Aardatmosfeer