Beschrijving

Concept: Molecuul

URI: cs:OWLClass_635000

type: owl:Class

Namen

Molecule

Molecuul

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecule

http://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul

Supertypen

▲ Chemisch systeem

▲ Chemische verbinding

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik