Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Argon

URI: cs:OWLClass_676000

type: owl:Class

Namen

     Ar

Argon

Argon

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Argon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Argon

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: [Ne]3s2 3p6

     dichtheid (kg/m3): 1.782

     molair volume (m3/mol): 28.5 (vloeibaar)

     kookpunt (K): 87.30

     geluidssnelheid (m/s): 319

     atomaire massa (u): 39.948

     oxidatietoestand

     vanderwaalsstraal (pm): 188

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 1520.58

     verdampingswarmte (kJ/mol): 6.44

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 0.0177

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 2665.88

     3e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 3930.84

     smeltwarmte (kJ/mol): 1.18

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 520

     smeltpunt (K): 83.75

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Aardatmosfeer

     Luchtmengsel