Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Krypton

URI: cs:OWLClass_890000

type: owl:Class

Namen

     Kr

Krypton

Krypton

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Krypton

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krypton_(element)

Supertypen

▲ Chemisch element

Eigenschappen

     elektronenconfiguratie: [Ar]3d10 4s2 4p6

     dichtheid (kg/m3): 3.708

     molair volume (m3/mol): 38,9 x 10e–6 (vloeibaar)

     kookpunt (K): 119.7

     geluidssnelheid (m/s): 1120

     atomaire massa (u): 83.80

     oxidatietoestand

     vanderwaalsstraal (pm): 202

     1e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 1350.77

     verdampingswarmte (kJ/mol): 9.029

     thermische geleidbaarheid (W/(m.K)): 0.0094

     2e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 2350.39

     3e ionisatiepotentiaal (kJ/mol): 3565.16

     smeltwarmte (kJ/mol): 1.638

     soortelijke warmte (J/(kg.K)): 248

     smeltpunt (K): 116.6

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [behoort tot: Chemische categorie]

     [behoort tot: Chemische groep]

     [behoort tot: Chemische periode]

Gebruik

     Aardatmosfeer