Beschrijving

Concept: Chemische reeks

URI: cs:OWLClass_986000

type: owl:Class

Namen

Chemical range

Periodic table

Chemische reeks

Periodiek systeem

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table

http://nl.wikipedia.org/wiki/Periodiek_systeem

Supertypen

▲ Waardenreeks

Eigenschappen

Gebruik