Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Sanitair systeem

URI: es:OWLClass_002000

type: owl:Class

Namen

Sanitary system

Sanitair systeem

Commentaar

A Sanitary system is a system with a sanitary function.

Een Sanitair systeem is een systeem met een sanitaire functie.

Supertypen

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Technisch systeem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Sanitaire functie

     [heeft element: Element]

Gebruik