Beschrijving

Concept: Afvoersysteem

URI: es:OWLClass_004000

type: owl:Class

Namen

Discharge system

Afvoersysteem

Commentaar

A Discharge system is a system with a discharge function.

Een Afvoersysteem is een systeem met een afvoerfunctie.

Supertypen

▲ Transportsysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Afvoerfunctie

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik