Beschrijving

Concept: Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_011000

type: owl:Class

Namen

Connection structure (building (space))

Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

Commentaar

A Connection structure (building (space)) is a connection structure between building spaces.

Een Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte)) is een verbindingsconstructie tussen gebouwruimten.

Supertypen

▲ Gebouwelement

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Ruimteverbindingssysteem

▲ Verbindingsconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik