Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Afdichtingssysteem
▲ Deurelement
▷ Deurafdichtingssysteem
Beschrijving

Concept: Deurafdichtingssysteem

URI: es:OWLClass_015000

type: owl:Class

Namen

Door sealing system

Deurafdichtingssysteem

Commentaar

A Door sealing system is a system with a draft exclusion function for a door.

Een Deurafdichtingssysteem is een constructie met met tochtweringsfunctie voor een deur.

Supertypen

▲ Afdichtingssysteem

▲ Deurelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Afdichtingsfunctie]

     heeft functie: Tochtweringsfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Tochtweringselement

     [element van: Deur]

Gebruik