Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deur
▷ Kanteldeur
Beschrijving

Concept: Kanteldeur

URI: es:OWLClass_016000

type: owl:Class

Namen

Tilting door

Kanteldeur

Supertypen

▲ Deur

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [heeft prestatie: Materiaalprestatie]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurelement]

     heeft element: Deurkantelsysteem

     [heeft element: Opening]

Gebruik