Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Klimconstructie (gebouw)
▷ Hellingtrap (gebouw)
Beschrijving

Concept: Hellingtrap (gebouw)

URI: es:OWLClass_021000

type: owl:Class

Namen

Stair ramp (building)

Hellingtrap (gebouw)

Commentaar

A Stair ramp is stairs combined with a ramp.

Een Hellingtrap is een trap gecombineerd met een helling.

Supertypen

▲ Klimconstructie (gebouw)

Eigenschappen

     [heeft aggregatietoestand: Klimmen]

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik