Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Verbindingsfunctie
▷ Ruimteverbindingsfunctie
Beschrijving

Concept: Ruimteverbindingsfunctie

URI: es:OWLClass_022000

type: owl:Class

Namen

Space connection function

Ruimteverbindingsfunctie

Commentaar

Space connection is a connection to facilitate traffic between spaces.

Ruimteverbinding is een verbinding voor het faciliteren van verkeer tussen ruimten.

Supertypen

▲ Verbindingsfunctie

Eigenschappen

     [faciliteert: Verkeer]

Gebruik

     Binnendeur (gebouw)

     Buistransportsysteem (gebouw(ruimte))

     Buitendeur (gebouw)

     Deur

     Deur (dierendoorgang)

     Deur (goederendoorgang)

     Deur (personendoorgang)

     Deur (scheepsdoorgang)

     Deur (vliegtuigdoorgang)

     Deur (voertuigdoorgang)

     Doorgang

     Doorgang (gebouw)

     Hefdeur

     Hefplateausysteem (gebouw(ruimte))

     Heftafelsysteem (gebouw(ruimte))

     Helling (gebouw)

     Hellingtrap (gebouw)

     Kanaal (gebouw)

     Kanteldeur

     Klimconstructie (gebouw)

     Liftsysteem (gebouw(ruimte))

     Loopdeur

     Luik (gebouw)

     Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

     Rolpadsysteem (gebouw(ruimte))

     Roltrapsysteem (gebouw(ruimte))

     Ruimteverbindingssysteem

     Schacht (gebouw)

     Schuifdeur

     Taatsdeur

     Toegangshek (gebouw)

     Transportbandsysteem (gebouw(ruimte))

     Trap (gebouw)

     Verbindingsconstructie

     Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

     Zwenkdeur