Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Geometrie
▷ Vlakvorm
Beschrijving

Concept: Vlakvorm

URI: es:OWLClass_023000

type: owl:Class

Namen

Plane shape

Vlakvorm

Supertypen

▲ Geometrie

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik

     Deurpaneel

     Paneel