Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Functie
▷ Sanitaire functie
Beschrijving

Concept: Sanitaire functie

URI: es:OWLClass_025000

type: owl:Class

Namen

Sanitary function

Sanitaire functie

Commentaar

A Sanitary function is facilitating personal care and hygiene.

Een Sanitaire functie is het faciliteren van persoonlijke verzorging en hygiëne

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Sanitair systeem