Beschrijving

Concept: Gebouwscheidingsconstructie

URI: es:OWLClass_031000

type: owl:Class

Namen

Building separation structure

Gebouwscheidingsconstructie

Commentaar

A Building separation structure is an element of a building with a separation function.

Een Gebouwscheidingsconstructie is element van een gebouw met een scheidingsfunctie.

Supertypen

▲ Gebouwelement

▲ Scheidingsconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Scheidingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik