Beschrijving

Concept: Externe scheidingsconstructie

URI: es:OWLClass_053000

type: owl:Class

Namen

Building bounding structure

Externe scheidingsconstructie

Gebouwbegrenzingsconstructie

Commentaar

A Building bounding structure is a space bounding system that bounds a building

Een Gebouwbegrenzingsconstructie is een ruimtebegrenzingssysteem dat een gebouw begrenst.

Supertypen

▲ Bouwconstructie

▲ Gebouwelement

▲ Ruimtebegrenzingssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik