Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Taatsdeur
▷ Doordraaiende taatsdeur
Beschrijving

Concept: Doordraaiende taatsdeur

URI: es:OWLClass_063000

type: owl:Class

Namen

Doubel swing pivoting door

Doordraaiende taatsdeur

Supertypen

▲ Taatsdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik