Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Bedieningssysteem

URI: es:OWLClass_064000

type: owl:Class

Namen

Operating system

Bedieningssysteem

Commentaar

An Operating system is a system with an operating function.

Een Bedieningssysteem is een systeem met een bedieningsfunctie.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Bedieningsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik