Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Traject

URI: es:OWLClass_067000

type: owl:Class

Namen

Route

Traject

Commentaar

A Route is the geometry of a relocation.

Een Traject is de geometrie van een verplaatsing.

Supertypen

▲ Lijnvorm

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik

     Beweegsysteem

     Bewegen

     Deurbeweegsysteem

     Deurhefsysteem

     Deurkantelsysteem

     Deurschuifsysteem

     Deurtaatssysteem

     Deurverplaatsingssysteem

     Deurzwenksysteem

     Draaien

     Heffen

     Kantelen

     Klimmen

     Rollen

     Schuiven

     Taatsen

     Tuimelen

     Verplaatsingssysteem