Beschrijving

Concept: Vloer (gebouwbegrenzing)

URI: es:OWLClass_081000

type: owl:Class

Namen

Floor (building boundary)

Vloer (gebouwbegrenzing)

Commentaar

A Floor (building boundary) is a floor that is part of the building boundary structure.

Een Vloer (gebouwbegrenzing) is een vloer die onderdeel is van de gebouwbegrenzingsconstructie.

Supertypen

▲ Externe scheidingsconstructie

▲ Gebouwbegrenzingsconstructie

▲ Gebouwbegrenzingselement

▲ Vloer (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Vloervlak (gebouwruimte)]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik