Beschrijving

Concept: Deurpaneel

URI: es:OWLClass_084000

type: owl:Class

Namen

Door panel

Deurpaneel

Commentaar

A Door panel is the moving part of a door.

Een Deurpaneel is het bewegende deel van een deur.

Supertypen

▲ Deurelement

▲ Paneel

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft geometrie: Vlakvorm]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Scheidingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deurpaneelelement

     [element van: Deur]

Gebruik

     Deurpaneelelement