Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurautomaatelement
▲ Meldsysteem (elektronisch)
▷ Naderingsmeldsysteem (elektronisch)
Beschrijving

Concept: Naderingsmeldsysteem (elektronisch)

URI: es:OWLClass_089000

type: owl:Class

Namen

Approach signalling system (electronic)

Naderingsmeldsysteem (elektronisch)

Commentaar

An Approach signalling system is a system that signals when an object is being approached.

Een Naderingsmeldsysteem is een systeem dat meldt wanneer een object wordt benaderd.

Supertypen

▲ Deurautomaatelement

▲ Meldsysteem (elektronisch)

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Meldfunctie]

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Meldelement naderingsmeldsysteem

     [heeft element: Meldelement]

     [element van: Deurautomaat]

Gebruik

     Meldelement naderingsmeldsysteem