Beschrijving

Concept: Deurbedieningssysteem

URI: es:OWLClass_093000

type: owl:Class

Namen

Door operating system

Deurbedieningssysteem

Commentaar

A Door operating system is an operating system for a door.

Een Deurbedieningssysteem is een bedieningssysteem voor een deur.

Supertypen

▲ Bedieningssysteem

▲ Deurelement

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Bedieningsfunctie]

     heeft functie: Deurbedieningsfunctie

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deurbedieningselement

     [element van: Deur]

Gebruik

     Deurbedieningselement