Beschrijving

Concept: Doorgangscontrolefunctie

URI: es:OWLClass_097000

type: owl:Class

Namen

Passage control function

Doorgangscontrolefunctie

Commentaar

Passage control is controlling passage.

Doorgangscontrole is het controleren van doorgang.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Gebouwtoegang

     Lichttoetredingssysteem (gebouwruimte)

     Ruimtetoegang (gebouwruimte)

     Toegangssysteem