Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Kozijn

URI: es:OWLClass_102000

type: owl:Class

Namen

Frame (door/window)

Kozijn

Commentaar

A Frame (door/window) is a frame for a door, window or panel

Een Kozijn is een raamwerk voor een deur, raam of paneel.

Supertypen

▲ Deurelement

▲ Frame

▲ Raamwerk

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Verstijvingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Kozijnelement

     [element van: Deur]

Gebruik

     Kozijnelement