Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Beveiligingsconstructie (gebouw)
▷ Brandwerende constructie
Beschrijving

Concept: Brandwerende constructie

URI: es:OWLClass_110000

type: owl:Class

Namen

Fire resisting structure

Brandwerende constructie

Commentaar

A Fire resisting structure is a structure with a fire barrier function.

Een Brandwerende constructie is een constructie met een brandwerende functie.

Supertypen

▲ Beveiligingsconstructie (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Rookwering

     [heeft functie: Constructieve functie]

     heeft functie: Brandwering

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik