Beschrijving

Concept: Wand (gebouwbegrenzing)

URI: es:OWLClass_120000

type: owl:Class

Namen

Wall (building boundary)

Wand (gebouwbegrenzing)

Commentaar

A Wall (building boundary) is a wall that is part of the building boundary structure.

Een Wand (gebouwbegrenzing) is een wand die onderdeel is van de gebouwbegrenzingsconstructie.

Supertypen

▲ Externe scheidingsconstructie

▲ Gebouwbegrenzingsconstructie

▲ Gebouwbegrenzingselement

▲ Wand (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik