Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Deurpaneelelement
Beschrijving

Concept: Deurpaneelelement

URI: es:OWLClass_146000

type: owl:Class

Namen

Door panel element

Deurpaneelelement

Commentaar

A Door panel element is an element of a door panel.

Een Deurpaneelelement is een element van een deurpaneel.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Deurpaneel

Gebruik

     Deurpaneel

     Flexibel deurpaneel

     Gesegmenteerd deurpaneel

     Star deurpaneel