Beschrijving

Concept: Beveiligingsconstructie (gebouw)

URI: es:OWLClass_148000

type: owl:Class

Namen

Protection structure (building)

Beveiligingsconstructie (gebouw)

Commentaar

A Protection structure (building) is a protection structure in a building.

Een Beveiligingsconstructie (gebouw) is een beveiligingsconstructie in een gebouw.

Supertypen

▲ Beveiligingsconstructie

▲ Gebouwelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik