Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Industriële deur (gebouw binnen)

URI: es:OWLClass_154000

type: owl:Class

Namen

Industrial door (building internal)

Bedrijfsdeur (gebouw binnen)

Industriële deur (gebouw binnen)

Supertypen

▲ Binnendeur (gebouw)

▲ Deur (goederendoorgang)

▲ Deur (voertuigdoorgang)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik