Beschrijving

Concept: Kracht

URI: es:OWLClass_160000

type: owl:Class

Namen

Force

Kracht

Commentaar

A Force is an action which, when exposed to an object, creates a pressure or tension in that object, or causes the object to change its movement or acceleration.

Een Kracht is een activiteit die, uitgeoefend op een object, daarin een spanning of druk doet ontstaan, of die het object van beweging doet veranderen of versnellen.

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Force

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kracht

Supertypen

▲ Activiteit

Eigenschappen

     grootheid dimensie: Grootheid dimensie

Gebruik

     Afsluitfunctie

     Bevestigingsfunctie

     Constructieve functie

     Draagfunctie

     Materiaalsterkte

     Ondersteuningsfunctie

     Scheidingsfunctie

     Stabilisatiefunctie

     Verstijvingsfunctie