Beschrijving

Concept: Wand (gebouw)

URI: es:OWLClass_167000

type: owl:Class

Namen

Wall (building)

Wand (gebouw)

Commentaar

A Wall is a building separation structure that separates building spaces from alongside spaces or alongside building environment.

Een Wand is een gebouwscheidingsconstructie die gebouwruimten scheidt van naastgelegen ruimten of de naastgelegen omgeving van een gebouw.

Supertypen

▲ Gebouwscheidingsconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik