Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Prestatie
▷ Inbraakwerendheid
Beschrijving

Concept: Inbraakwerendheid

URI: es:OWLClass_171000

type: owl:Class

Namen

Burglary resistance

Inbraakwerendheid

Commentaar

Burglary resistance is the performance of a burglary barrier function.

Inbraakwerendheid is de prestatie van een inbraakwerendheidsfunctie.

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     prestatie van: Inbraakwering

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Afsluitfunctie

     Inbraakwering