Beschrijving

Concept: Afsluitconstructie

URI: es:OWLClass_179000

type: owl:Class

Namen

Occlusion structure

Afsluitconstructie

Commentaar

An Occlusion structure is a structure with an occlusion function.

Een Afsluitconstructie is een constructie met een afsluitfunctie.

Supertypen

▲ Bouwconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Afsluitfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik