Beschrijving

Concept: Afvoerfunctie

URI: es:OWLClass_201000

type: owl:Class

Namen

Discharge function

Afvoerfunctie

Commentaar

Discharging is discharging materials or energy.

Afvoeren is afvoeren van materiaal of energie.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Afvalafvoersysteem (gebouwruimte)

     Afvoersysteem

     Elektriciteitsafvoersysteem (gebouwruimte)

     Gasafvoersysteem (gebouwruimte)

     Waterafvoersysteem (gebouwruimte)