Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Toegangshek (gebouw)

URI: es:OWLClass_207000

type: owl:Class

Namen

Gate (building)

Toegangshek (gebouw)

Commentaar

A Gate is a passage with an occlusion function by means of movable fence.

Een Toegangshek is een doorgang met een afsluitfunctie in de vorm van een beweegbaar raster.

Supertypen

▲ Afsluitconstructie (gebouw)

▲ Doorgang (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Opening]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik