Beschrijving

Concept: Doorgang

URI: es:OWLClass_222000

type: owl:Class

Namen

Passage

Doorgang

Commentaar

A Passage is a structure with an access granting function.

Een Doorgang is een constructie met een toegangverleningsfunctie.

Supertypen

▲ Ruimtetoegang (gebouwruimte)

▲ Ruimteverbindingssysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     heeft functie: Doorgangverlening

     [heeft element: Element]

     heeft element: Opening

Gebruik