Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurpaneel
▷ Star deurpaneel
Beschrijving

Concept: Star deurpaneel

URI: es:OWLClass_228000

type: owl:Class

Namen

Rigid door panel

Star deurpaneel

Supertypen

▲ Deurpaneel

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurpaneelelement]

     [element van: Deur]

Gebruik