Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Kanaal (gebouw)

URI: es:OWLClass_247000

type: owl:Class

Namen

Duct (building)

Kanaal (gebouw)

Commentaar

A Duct (building) is a connection structure with an enclosed space intended for transportation of gases.

Een Kanaal (gebouw) is een verbindingsconstructie met een omsloten ruimte bedoeld voor het transport van gassen.

Supertypen

▲ Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     heeft functie: Transportfunctie

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik